GedHTree HomepageIndex
 Dirk Herderschee
 b.1955 Accra (GHA)
 d.         
 Roselien Herderschee
 b.1988 Amsterdam (Nh)
 d.         
 Annaloes Herderschee
 b.1991 Amsterdam (Nh)
 d.         
 Jan Jochem Dragtsma
 b.1888 Noordwolde (Fr)
 d.1981 Vledder (Dr)
 Rinse Dragtsma
 b.1922 Wommels (Fr)
 d.         
 Zwaantje Stuurman
 b.1893 Noordwolde (Fr)
 d.1953 Noordwolde (Fr)
 Swanica Wilma Dragtsma
 b.1957 Alkmaar (Nh)
 d.         
 Anna Kamerman
 b.1928 Balk (Fr)
 d.          Jelke Nijboer
 b.         
 d.         
 Andries Nijboer
 b.1925 Groningen (Gr)
 d.1970 Heerenveen (Fr)
 Grietje van Loon
 b.         
 d.          Jelke Nijboer
 b.         
 d.         
 Andries Nijboer
 b.1925 Groningen (Gr)
 d.1970 Heerenveen (Fr)
 Grietje van Loon
 b.         
 d.         
 Jelke Nijboer
 b.1950 Noordwolde (Fr)
 d.         
 Jan Jochem Dragtsma
 b.1888 Noordwolde (Fr)
 d.1981 Vledder (Dr)
 Andries Hendrik Nijboer
 b.1972 Gorredijk (Fr)
 d.         
 Rinske Dragtsma
 b.1928 Wommels (Fr)
 d.1955 Heerenveen (Fr)
 Zwaantje Stuurman
 b.1893 Noordwolde (Fr)
 d.1953 Noordwolde (Fr)
 Arjen Jochem Nijboer
 b.1975 Gorredijk (Fr)
 d.         
 Marije Lotte Nijboer
 b.1977 Gorredijk (Fr)
 d.         
 Hendrik Wiegersma
 b.         
 d.         
 Janke Helmina Wiegersma
 b.1951 Oldeberkoop (Fr)
 d.         
 Loltje de Boer
 b.         
 d.          Jelke Nijboer
 b.         
 d.         
 Andries Nijboer
 b.1925 Groningen (Gr)
 d.1970 Heerenveen (Fr)
 Grietje van Loon
 b.         
 d.         
 Jan Jochem Nijboer
 b.1955 Heerenveen (Fr)
 d.         
 Jan Jochem Dragtsma
 b.1888 Noordwolde (Fr)
 d.1981 Vledder (Dr)
 Myrthe Nijboer
 b.1985 Emmen (Dr)
 d.         
 Rinske Dragtsma
 b.1928 Wommels (Fr)
 d.1955 Heerenveen (Fr)
 Zwaantje Stuurman
 b.1893 Noordwolde (Fr)
 d.1953 Noordwolde (Fr)
 Rinne Nijboer
 b.1986 Emmen (Dr)
 d.         
 Jesse Nijboer
 b.1991 Drachten (Fr)
 d.         
 Wiebe Jonker
 b.         
 d.         
 Marianne Elisabeth Jonker
 b.1959 Weststellingwerf (Fr)
 d.         
 Hildegard Elisabeth von Chrismar
 b.         
 d.          Hendrik Wiegersma
 b.         
 d.         
 Janke Helmina Wiegersma
 b.1951 Oldeberkoop (Fr)
 d.         
 Loltje de Boer
 b.         
 d.